TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

   1. Megareform markası altında faaliyette bulunan www.megareform.com.tr web sitesi üzerinden elektronik ortamda bir üyelik paketi ve ilan yayınlama paketi sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

   1. Alıcılar, satın aldıkları hizmetlerin satışı ve bu hizmetlerin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
   2.  

   1. Satın alınan her bir üyelik ve ilan paketi, 7 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile www.megareform.com.tr internet sitesinde aktif hale getirilir ve alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa satın aldığı hizmeti kullanabilmesi için bir Kullanıcı adı ve şifresi iletilir. Bu süre içinde vaad edilen hizmet teslim edilmez ise, Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.
   2.  

   1. Satın alınan hizmetler, eksiksiz ve internet sitesinde belirtilen niteliklere ve sürelere uygun olarak Megareform tarafından Alıcılara sağlanmak zorundadır.

   1. Satın alınan üyelik ve ilan paketinin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. Bu koşulda 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
   2.  

  SATIN ALINAN HİZMETİN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

    • Alıcı, satın aldığı üyelik ve ilan paketinin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.
    •  

   KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

     • Satın alınan üyelik ve ilan paketi hizmetleri www.megareform.com.tr  sitesinde aktif hale getirilip Alıcı’ya sağlandıktan ve alıcıya kullanıcı adı ile birlikte şifresi iletildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmetlerin bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu hizmet bedelini 3 gün içerisinde Satıcı’ya ödemek zorundadır. Bu sürede Alıcı tarafından ödeme yapılmaz ise Satıcının hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.
     •  

    ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE SAĞLANAMAZ/ TESLİM EDİLEMEZ İSE:

      • Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, satın alınan üyelik /ilan paketinin başka bir paket ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmet başlangıç tarihinin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın bahsedilen ödemeyi alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
      •  

     ALICININ SATIN ALDIĞI HİZMETİ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

       1. Alıcı, sözleşme konusu üyelik ve ilan paketi hizmetini teslim aldıktan sonra kendisine iletilen kullanıcı adı ve şifresi ile megareform.com.tr sitesi üzerinden kontrol paneline giriş yapmalı, hizmet detaylarında belirtilen sürelerin ve ilan adetlerinin kendisi doğru ve eksiksiz şekilde tanımlandığından emin olmalıdır. Alıcı, hizmetin aktif hale getirilip kendisine kullanıcı adı ve şifresi iletildikten sonra 3 iş günü içerisinde Megareform şirketine email yoluyla yazılı olarak bir bildirim yapmazsa teslim alınan hizmetin doğru ve eksiksiz olduğu kabul edilecektir. Eğer herhangi bir nedenden ötürü Alıcı, cayma hakkı kullanacaksa satın aldığı üyelik ve ilan paketleri hizmetlerini kullanmamalı ve iade işlemleri tamamlanana kadar megareform.com.tr sitesinde paylaşım yapmamalıdır. Alıcı, cayma hakkı talebini belirtilen mail ile birlikte satın aldığı hizmete ait faturayı da iade etmelidir.
       2.  

      CAYMA HAKKI:

        1. Alıcı; satın aldığı üyelik veya ilan paketi hizmetini ve kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
        2.  

       SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

       İletişim Bilgileri:

        1.  

       ŞİRKET ADI/UNVANI: Megareform
       ADRES: Kadıköy, Arastapark AVM, Yahya Kaptan Sk. No: 24, 41050 İzmit/Kocaeli, Türkiye
       EPOSTA: info@megareform.com.tr
       TEL:        +90 262 445 02 00

        

       CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

        1. Alıcı, satın aldığı üyelik veya ilan paketi hizmetlerini 14 gün içerisinde Cayma hakkı kullanabilir. 14 günlük süre sözleşmenin elektronik ortamda onaylandığı ve kabul edildiği tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

        1. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

        1. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya  eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
        2.  

       CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

        1. Cayma hakkı talebinde bulunulurken 3. kişiye veya Alıcı’ya sağlanan üyelik ve ilan paketi hizmetinin faturası Satıcı’ya gönderilen epostaya eklenmelidir. (İade edilmek istenen fatura kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri “İade Faturası” kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
        2.  

       İADE KOŞULLARI:

        1. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli  Alıcı’ya iade etmek ile yükümlüdür.

        1. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen bir kampanya varsa ve kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
        2.  

       CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER:

        1. Alıcı’nın cayma hakkı süresi sona ermeden önce, (Tanıtım süresi 14 günden az olan ilan paketlerinde) alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması Yönetmelik gereği mümkün değildir.
        2.  

       TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

        • Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve Alıcı borcundan dolayı temerrüde düşebilir.
        •  

       ÖDEME VE TESLİMAT

        • Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, …………, ………, bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

        • Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
        •  

       HİZMET SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİ

        • Sözleşme konusu üyelik ve ilan paketi hizmeti kapsamında kullanıcıya taahhüt edilen üyelik süresinin dolması halinde hizmet sözleşmesinin süresi tamamlanmış olur. Bu süre dolmadan önce alıcıya sözlü veya yazılı olarak iletişim bilgileri üzerinden bilgi verilir ve kendisine sözleşmeyi yenilemek isteyip istemediği sorulur. 
        •  
        • Satıcı, Sözleşme hizmet süresinin tamamlanması halinde megareform.com.tr sitesinde yayınlanan Alıcı’ya ait ilanları, yazıları, görselleri, haberleri, etkinlikleri ve bilgileri yayınlamayı sona erdirir ve siteden siler.
        •  

        • Sözleşme kapsamında yayınlanabilir ilan adetlerinin tamamı sözleşme süresi dolmadan önceden kullanabilir. Bu durumda Alıcı ek ücret ödeyerek ilave ilan paketi satın alabilir.  Sözleşme süresi tamamlandığı halde kullanılmayan ilan yayınlama hakları başka kişilere veya Alıcı’nın bir sonraki sözleşme dönemine devredilemez veya ilave edilemez.

       © 2021 Megareform © Tüm hakları saklıdır.