Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı okuma; Eski okuma alışkanlığımızı hızlandırmak değil, okumayı farklı tekniklerle yeniden öğrenerek hızlanmaktır.Günlük yaşamımızda ve iş hayatımızda binlerce bilgi bombardımanına maruz kalmaktayız. Tüm bunları algılamak, gelişen ve hızla değişen bilgi çağına uyum sağlayabilmek için okumak şarttır. Ancak yeterince hızlı okuyamıyor ve bu nedenle de sıkılıyorsanız yapmanız gereken tek şey hızlı okumayı öğrenmektir.Okuma esnasında gözlerimiz aktifmiş gibi görünmesine rağmen, aslında okuma; bedensel, zihinsel ve ruhsal bir bütünlük oluşturmaktadır. ´NLP ile Hızla Okuma´ düşünme ve zihninizi kullanma yollarını değiştirmenin yanı sıra; çeşitli göz egzersizleriyle gözün algılama kapasitesini geliştirir ve böylece okuma hızınızın % 200-300 oranında artmasını sağlar.Hızlı okuma eğitimlerimiz; blok okuma, sıçramaları geniş tutma ve aktif görme alanını genişletmek şeklinde salt teorik bilgi değil; kurumumuzun özel olarak tasarladığı yazılımla bilgisayarlı sistemde uygulamalı eğitim olarak gerçekleşmektedir.

 

Ne Kazandırır?

• Katılımcılar okuma hızını eğitim sonuna kadar en az 2 – 4 kat artırır.
• Okuma disiplini ve sistematiği kazanırlar.
• Okunan metinleri daha iyi anlar ve hatırlarlar.
• Algılama, düşünme, değerlendirme ve karar verme hızları artar.
• Kalıcı öğrenme sağlanır.
• Zaman tasarrufu sağlanır.
• Katılımcıların okuma hızını %200-300 oranında geliştirir.
• Dikkat ve konsantrasyon maksimum seviyeye yükselir.
• Okuma alışkanlığı kazanılır, okuma zevkli ve eğlenceli hale gelir.
• Zamansızlık sebebiyle okunamayan kitaplar kısa sürede okunur.
• Çok okuyarak edinilecek bilgilerle kişisel gelişime katkı sağlanır.
• Hızlı okuma alışkanlığı otomatik olarak bilinçaltına aktarıldığı ve motor beceriye dönüştüğü için hiçbir zaman unutulmaz.
• Beyin zorlandıkça gelişen bir organımızdır, bu sayede uzun yıllar genç kalarak daha üretken olur.

 

Eğitimin İçeriği

• Katılımcının mevcut okuma ve anlama yüzdeleri hesaplanacak eğitim sonunda tekrar başarı ölçümlemesi yapılacaktır.
• Katılımcıların Burdon testi ile dikkat ve odak ölçümlemesi yapılacaktır.
• Ayrıca katılımcıların öğrenme yöntemleri “temsil sistemleri” testi uygulanarak tespit edilecektir
• Şu anda nasıl okuyorsunuz?
• Hızlı okuma nedir ve hızlı okumanın faydaları
• Beyin – göz iletişimi ve kavrama bilgileri
• Beyni etkin kullanma, sağ beyin-sol beyin nasıl çalışır?
• Okuduklarımızı kavrama çalışması
• Okuma ve anlamamızı yavaşlatan etkenler-okuma frenleri
• Yavaş Okuma Alışkanlıklarını Terk etme Teknikleri
• Etkin okuma yöntemleri
• Etkin öğrenme yöntemleri
• Hatırlama yöntemleri ve egzersizleri
• Öğrenme çalışmaları
• Bilgisayar sisteminde uygulamalar ve alıştırmalar
• Göz kaslarını güçlendirme çalışmaları
• Hızlı görme ve göze ritim kazandırma çalışması
• Aktif Görme Alanı ölçümü
• Aktif görme alanını genişletme çalışmaları
• Blok görme çalışması
• Göz esnetme çalışması
• Konsantrasyon sağlama teknikleri
• Farklı okuma metinleri üzerinde uygulama
• Zihin haritası nasıl çıkarılır?
• Hafıza teknikleri, öğrenme kancaları
• Motivasyon çalışmaları ve öneriler

 

Öğrenciler İçin Hızlı Okuma

Yeni dünya düzeninde dijitalleşmenin yayıldığı ortamlarda özellikle çocuklarda görülen dikkat dağınıklığı, soruya veya probleme odaklanamama sorunları kaçınılmaz hale gelmiştir ve dolayısı ile başarısızlığı tetikleyici hale gelmiştir. Hızlı okuma gerek öğrencilerin gerekse yetişkinlerin ihtiyaç duydukları bir eğitsel araç haline gelmiştir. Öğrencilerin ilkokuldan yüksek lisansa kadar girdikleri OKS, ÖSS, ALES ve hatta memur olabilmek için girdikleri KPSS´ yi dahi düşünecek olursak, bu sınavlardaki başarılarının zamanı iyi kullanabilme olduğunu görmekteyiz.Eğitim Alanında Hızlı Okuma; eğitim yaşamınızın her anında ve gireceğiniz sınavlarda ulaşmanız gereken bilgiye, anlayarak çok kısa bir sürede ulaşmanızı, zamandan tasarruf ederek sınavlarda hız kazanmanızı ve öne geçmenizi sağlamanın yanı sıra edinilen bilgilerin kalıcı olmasına da yardımcı olmaktadır.

 

Amaç:
• Okuma süresini en az 2-3 kat azaltmak
• Okuma disiplini ve sistematiği kazandırmak
• Okunan metinleri daha iyi anlamak ve hatırlamak
• Zihinde kalıcı öğrenme sağlamak
• Karar verme becerisini arttırmak
• Zaman tasarrufu sağlamak
• Okuma hızını %200-300 oranında geliştirmek
• Dikkat ve konsantrasyonu arttırmak
• Bilgisayarlı sistemle okumayı mekanik hale getirebilmek

 

Eğitimin İçeriği:
• Hızlı okuma nedir ve hızlı okumanın faydaları
• Beyin – göz iletişimi ve kavrama bilgileri
• Göz kaslarını güçlendirme çalışmaları
• Hızlı görme çalışması
• Aktif Görme Alanı ölçümü
• Beyni etkin kullanma
• Motivasyon çalışmaları
• Aktif görme alanını genişletme çalışmaları
• Okuduklarımızı kavrama çalışması
• Blok görme çalışması
• Okuma ve anlamamızı yavaşlatan etkenler
• Yavaş Okuma Alışkanlıklarını Terk etme Teknikleri
• Etkin okuma ve öğrenme yöntemleri
• Hatırlama yöntemleri ve egzersizleri
• Öğrenme çalışmaları
• Bilgisayar sisteminde uygulamalar ve alıştırmalar.
• Konsantrasyon sağlama alıştırmaları
• Okumada esneklik sağlama teknikleri

 

Kurumlar İçin Hızlı Okuma

Hızla gelişen bilgi dünyasında bilgiye ulaşmak çok kolay ancak bu bilgileri edinmek hiç de kolay değildir. İş alanında hızlı okuma; okunması gereken bilgi, belge, doküman, e-mail vb. çok kısa sürede okuyarak anlamanızı, değerlendirmenizi ve zamanınızı etkili kullanabilmenizi sağlamaktadır.

 

Amaç:
• Okunan metinleri daha iyi anlama ve hatırlamak
• Karar verme becerisini arttırmak
• Zaman tasarrufu sağlamak
• Katılımcıların okuma hızını %200-300 oranında geliştirmek
• Dikkat ve konsantrasyonu maksimum seviyeye yükseltmek
• Profesyonel iş hayatında okumanız gereken dosya, rapor, e-mailleri 2,5 kat hızlı okuyarak değerlendirebilmeyi sağlamak
• Çok okuyarak edinilecek bilgilerle kişisel gelişime katkı sağlamak
• Bilgisayarlı sistemle okumayı mekanik hale getirebilmek

 

Eğitimin İçeriği:
• Hızlı okuma nedir ve hızlı okumanın faydaları
• Beyin – göz iletişimi ve kavrama bilgileri
• Göz kaslarını güçlendirme çalışmaları
• Hızlı görme çalışması
• Aktif Görme Alanı ölçümü
• Beyni etkin kullanma
• Motivasyon çalışmaları
• Aktif görme alanını genişletme çalışmaları
• Okuduklarımızı kavrama çalışması
• Blok görme çalışması
• Okuma ve anlamamızı yavaşlatan etkenler
• Yavaş Okuma Alışkanlıklarını Terk etme Teknikleri
• Etkin okuma yöntemleri
• Etkin öğrenme yöntemleri
• Hatırlama yöntemleri ve egzersizleri
• Öğrenme çalışmaları
• Bilgisayar sisteminde uygulamalar ve alıştırmalar.
• Konsantrasyon sağlama teknikleri
• Okumada esneklik sağlama teknikleri